• Elektri- ja Elektroonika & Plastijäätmete ümbertöötlemine

    Eesti ainuke ettevõtte, kes tegeleb kahe erineva seda tüüpi jäätmete ümbertöötlemisega.

Weerec

Kes me oleme?

Weerec OÜ puhul on tegemist kontserni ettevõttega, mida võib nimetada Eesti üheks suurimaks ringmajandusega tegelevaks kontserniks. Kuulume gruppi Net Systems Group.

WeeRec tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Kui elektroonikajäätmete ümbertöötlemise puhul on osaliselt tegemist eel-töötlemisega, siis plastpakendid võetakse kõik ringlusse uue materjali näol. Plastpakendi jäätmest saab uuesti tooraine, mis tähendab suures pildis „anname jäätmetele uue elu teisese toorme näol“. Elektroonikaseadmete käitlustehas rajati Kiidu 2005. aastal ja 2015. aastal soetati plastiku pesu- ja regranuleerimisliin.

Elektroonikaseadmeid lammutatakse Weereci jaoks ehitatud majas, mis tehti Kuusalu kunagise aiandihoone juurdeehitusena. Plastikut töödeldakse kõrvalhoones, endises katlamajas, kust omal ajal köeti kogu Kiiu alevikku. Eestis oleme ainuke ettevõte, kes tegeleb korraga kahe erineva seda tüüpi materjali ümbertöötlemisega.

Kuulume gruppi Net Systems Group, kuhu kuuluvad veel pliiakude ümbertöötleja Ecometal AS Sillamäel ja fiiberoptiliste kaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid tootev ettevõte Höhle OÜ Raplamaal.

Erinevad võimalused

KUST TULEB MEIE TOORAINE?

Maailmas tekib tänavu hinnanguliselt 50 miljonit tonni e-jäätmeid. Sellest pool on arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja televiisorid…

Erinevad võimalused

KUHU ME MÜÜME OMA TOORAINE?

Meie ümbertöödeldud plastiku graanul müüakse erinevatele plastitööstustele. Meie põhitoodanguks on HDPE ekstrusiooni või survevalu tootmiseks mõeldud graanul…

Tootmisprotsess

MEIE Tehnoloogia

Weerec OÜ-s toimub seadmete demonteerimine manuaalselt. See tähendab, et kõik seadmed demonteeritakse käsitsi. Põhilisteks töövahenditeks on haamer, elektritrellid,-kruvikeerajad. Meie hinnangul …

Põhieesmärk

Meie Keskkond

OÜ WeeRec põhieesmärgiks on aidata kaasa puhta looduskeskkonna tagamisele ja loodusressursside säästmisele, vältides elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetes olevate ohtlike jäätmete (raskmetallid)…